Kortspel

Kortspel är bordsspel som spelas med spelkort. Kortspelande tros ha uppstått i Kina och kommit till Europa via handelsresande från Asien på 1300-talet. Idag finns det mängder av olika slags kortspel. Ett litet antal kortbaserade spel spelas med traditionella kortlekar med standardiserade regler. Standardiseringen kommer också av, eller hjälps fram av, att dessa kortspel har internationella turneringar. Merparten av världens kortspel är dock regionala varianter med regler som varierar lokalt.

Det finns knappast något mer klassiskt tidsfördriv än kortspel. Det finns också en uppsjö av olika spel både för enskilda personer och för flera. Allt du behöver är en kortlek. Du kan säkert nämna flera spel på rak arm. Några av de populäraste är vändåtta, svälte räv och skitgubbe. Du kan även spela poker eller lägga patiens. En kortlek är perfekt att ha med sig till campingen eller på utlandssemestern.

Kungen patiens

Vilka regler gäller för kortspel?

Eftersom det finns många olika kortspel så finns det många olika slags regler. Generellt spelas ett kortspel med en kortlek eller ett paket med spelkort som är identiska i storlek och form. Varje kort har två sidor, framsidan och baksidan. Normalt är kortens baksidor identiska, medan insidorna är “det som räknas”. Alla kortens ytor kan vara unika, men det kan finnas dubbletter. Hur sammansättningen på en kortlek ser ut är känt för varje spelare. I en del fall blandas flera kortlekar ihop för att bilda en större enhet.

Spel med spelkort som enbart är identifierbara på en sida gör kortspel till ett hasardspel eftersom informationen inte är öppen. Alla korten ligger såldes inte på bordet för att använda ett spelrelaterat talesätt. Det kallas för spel med imperfektinformation. Till skillnad från spel med perfekt information där allting är synligt för alla spelare under hela spelet.

Olika slags kortspel

Det finns, som sagt, en mängd olika kortspel. Många kortspel finns i flera olika varianter, en del av varianterna är kända under eget namn. Ett kortspel kan vara ett renodlat kortspel, men också vara en del av ett spel där det också ingår andra typer av spelredskap. Även kasinospel och hasardspel räknas som kortspel.

Noteras bör att det finns ett antal stora kortspelsfamiljer eller kortspelskategorier ur vilka det har utvecklats ett flertal olika kortspel. Dessa kategorier är bridge, whist, rummy, kille och hjärter. Dessa kategorier har alltså ofta ett huvudspel inom sin kategori som heter samma sak som kategorinamnet.

Patienser är en slags kortspel som är ämnad för en ensam spelare.

Hur många spelare får vara med?

Varje kortspel har regler kring hur många spelare som får vara med. Den första distinktionen eller gränsdragningen görs mellan kortspel för en spelare och kortspel för två spelare, och sedan mellan två spelare och flera spelare.

Kortspel där du kan vara ensam kallas för Solitair eller patiens. Dessa kortspel betraktas av gemene man som atypiska kortspel.

I kortspel för två spelare delas vanligtvis inte alla korten ut till de båda spelarna. Detta eftersom de då annars skulle få en fullständig bild av spelet: de kort den ena inte har, har den andre. Två-mans-kortspel har hög popularitet. Många fler-mans-kortspel började som två-manskortspel.

Ett sätt att utveckla ett kortspel från tvåpersonsbaserat till fler-personbaserat kan göras genom att bygga två lika stora lag. Fyra spelare i två lag används i Bridge och Whist/wist. Här sitter paren mitt emot varandra och kan således inte se varandras “händer”. Om kommunikation är tillåtet mellan partnerna är det vanligtvis enbart med vissa ljudlösa signaler.

Ett annat sätt att expandera från två-spelare-spel till fler-spelare-spel är genom att fältet blir helt fritt och alla kör mot alla. De flesta sådana spel bygger på att man går “laget runt”. Det finns då inga begränsningar för hur många deltagare som får vara med – så länge kortleken räcker till.

Notera också att det finns riktigt intressanta spel som Ombre, Tarot och Skat, där ett samarbete mellan spelare kan komma ifråga när tillfället ges. Det betyder att spelen är byggda för att man ska köra sitt eget race. Men en del mekanismer gör att spelarna kan team upp. Oftast är dessa spel så kallade solo-spel, det vill säga kortspel där en spelare blir solo och måste få övertaget mot de andra som då har temat upp för att vinna eller förlora alla deras poäng tillsammans. Men i en del spel där man är fler än tre spelare kan det också finnas mekanismer där spelarna kör två mot två vid tillfällen.

Den klassiska kortlekens utformning

Den klassiska kortleken finns i fyra serier eller färger: spader, hjärter, ruter och klöver. Varje färg innehåller 13 kort som sträcker sig från siffran två upp till tio. Därefter följer de så kallad klädda korten: knekt, dam, kung och ess. Förr i tiden såg kortlekarna snarlika ut men tolkades på ett annorlunda sätt. Exempelvis betraktades korten i leken som representanter för olika samhällsklasser och yrken som då fanns i samhället. Varje färg representerade ett av de fyra mest inflytelserika länderna. Korten i färgen sågs som en beskrivning av den maktstruktur som rådde med kungen och hans hov i toppskiktet, ned till arbetarna och bönder som representerades av några av de lägre, oklädda korten.