Vira regler

Kortspel

Vira är ett kortspel som uppfanns I Sverige under 1800-talet och som länge hade en status Sveriges nationalkortspel. Även om det till viss del har fallit i glömska så är det fortfarande ett spel som kan bjuda på timmar underhållning med vänner eller familjen.

Vira är ett enkelt spel att spela, och som fungerar allra bäst om man spelar med tre spelare. Man använder sig av två vanliga kortlekar med 52 kort utan jokrar. Man behöver förutom detta även en budgivningstabell. Man använder sig av en såkallad “virapulla” under spelets gång, en burk som innehåller fyra skålar med olikfärgade spelmarker.

Vira är ett spel som går ut på att ta stick. Innan spelet börjar så genomför man en budgivning för att se vem som blir spelförande. De två spelare som förlorar budgivningen bildar sedan ett lag och spelar emot den spelförande spelaren.

Vira och dess regler i korthet

Vira och dess regler liknar bridge till en viss del, även om det är långt mycket mer komplicerat än så. Det finns ett antal kontrakt eller spel som går att välja bland. Det finns så kallade trumfspel, där spelföraren ska ta ett visst antal stick. Det finns även misärspel, där spelföraren inte får ta några stick över huvud taget. Kontrakten dikterar också hur spelföraren får utnyttja köp. I ett vanligt köpspel får spelföraren köpa så många kort som han eller hon behagar, medans andra sorters spel bjuder på andra förutsättningar och andra regler.

Kontrakten eller omgångar avgörs genom en sticktagning. Spelarna måste följa färg om det går, men får annars spela vilken färg som helst. När sticktagningen är över räknar man antalet stick som spelföraren har tagit. Om kontraktet är uppfyllt vinner spelföraren. Vinst och förlust maras med en spelmark.

Vinst och förlust i ett kontrakt markeras med spelmarker. I vira används av tradition en så kallad ”virapulla”, en liten cirkulär burk med lock som innehåller fyra skålar med spelmarker i en för respektive skål unik färg. Innan spelet börjar, tar varje spelare varsin skål med spelmarker. Den tomma pullan fungerar som kassa under spelets gång. En spelare som går bet eller kodilj betalar till pullan, och en spelare som går hem får betalt ur pullan. Dessutom sker en direkt betalning mellan spelarna som brukar kallas för pinnbetalning. Vid spelets slut delas pullans innehåll mellan spelarna. Om man spelar om pengar, köper varje spelare tillbaka marker i den egna färgen som har förlorats till andra spelare under spelets gång. Vinnaren av en runda markeras sedan med en spelmarker.

Share this