Chicago regler

Chicago regler

Chicago är ett gammalt kortspel som är influerat av poker. Den har inslag av “stickspel” och uppstod i Sverige, mest sannolikt på 1980-talet.

Det går att spela Chicago i flera olika konstellationer. Man kan vara mellan två och sex spelare. Ett spel tar mellan en timme och en halvtimme att spela. Det är relativt lätt att komma igång och lära sig, i synnerhet om man redan kan spela poker. Spelet går ut på att få 52 poäng eller mer genom att få bästa möjliga pokerhand, och samtidigt vinna “stick” i slutet av omgången.

Det finns flera olika variationer på Chicago. Se till att komma överens om vilka regler ni ska köra med innan ni startar ett parti Chicago. Särskilt om ni är ett antal rutinerade spelare som kört med olika regler tidigare.

I den här artikeln tittar vi närmare på vad hur grundversionens regler kring detta kortspel ser ut.

Vad behövs för att spela Chicago?

För att spela Chicago behöver du en vanlig kortlek, utan jokrar samt två till sex spelare. Det behövs också ett protokoll med papper och penna för att hålla koll på poängräkningen. Det går också bra att använda en mobiltelefon för poängräkningen om man föredrar det.

Hur spelar man Chicago?

Innan spelet sätter igång bestämmer man vem som ska börja dela ut kort. Det vill säga vem som ska vara “dealer”. Man byter delar mellan varje omgång. Dealer ser till att varje spelare får fem kort. Varje spelar väljer sedan vilka kort de vill byta ut för att få en bättre hand. Efter det första bytet frågar dealer om någon har poäng på hand, vilket ger poäng i enlighet med redogörelsen här nedan till den med den bästa handen. Sedan genomför man ett till byte innan det är dags för “stickspelet”. Nu säger man inte vad man för poäng i sin hand, detta kontrolleras istället efter att man spelat klart.

Spelet börjar – att ta sista stick

När man bytt klart kort är det dags att börja spela stick. Spelaren till vänster om dealer inleder spelet genom att lägga ett kort. De övriga spelarna behöver nu följa färg. Har man inte färgen får man lägga ett valfritt kort.  Den som lägger det högsta kortet i färgen vinner sticket och får lägga först i nästa omgång, och då också bestämma färgen. Det sista sticket är det som ger poäng varför man som spelare är angelägen om att vinna det.

Att “ta en” Chicago

Att ta en Chicago betyder att man vill ta alla stick i omgången för att få extra poäng. För att göra en Chicago måste man, innan utspelet börjar, säga ordet “Chicago”. Personen i fråga får då också börja. Oavsett vems tur det egentligen var. Lyckas man får man 15 poäng, men om man inte klarar det är det går man back med samma poängsumma -15.

Om flera spelare ropar ut “Chicago” är det den som sitter närmast delar som har förtur. Det kan vara ett sätt att förhindra någon annan från att vinna. Noter att reglerna stipulerar att man endast får säga Chicago en gång under ett spel per spelare. Deltagaren måste också ha minst 15 poäng för att få rätt att säga det. Ibland spelas spelet under regeln att man måste ta minst en Chicago under spelets omgång för att kunna vinna. Men det är mer undantag än regel.

Regler och poängräkning i Chicago

För att få poäng i slutändan krävs att två variabler faller på plats:

 1. Att få den bästa pokerhanden.
 2. Att vinna stick.

Så här ser reglerna kring poängräkning ut:

 • 1 par (pair) ger 1 poäng.
 • 2 par (two pairs) ger 2 poäng.
 • Triss (three of a kind) ger 3 poäng.
 • Stege (straight) ger fyra poäng.
 • Färg (flush) ger fem poäng.
 • Kåk (full house) ger sex poäng.
 • Fyrtal (four of kind) ger åtta poäng eller nollning av motståndarna.
 • Färgstege (straight flush) ger elva poäng.
 • Färgstege med ess högt (Royal Straight Flush): spelaren vinner allt.
 • Vinna sista stick: 5 poäng.
 • Vinna sista stick med en 2:a – 10 poäng.
 • Säga Chicago och ta alla stick: 15 poäng.
 • Säga Chicago och inte ta alla stick: minus 15 poäng.

Hur vinner man i Chicago?

Som ovannämnt handlar det om att nå 53 poäng eller fler för att vinna spelet. Om fler spelare får 52 är det den som fått flest poäng när omgången är avklarad som tar hem vinsten.

Variationer i Chicago

Eftersom Chicago kan spelas på flera olika sätt, eller snarare i flera olika varianter. Därför är det viktigt att alla kommer överens om vad som gäller innan spelet börjar. Se till att alla är överens på följande sju punkter:

Köpstopp. Köpstopp betyder att en spelar int längre får göra några byten när hon eller han nått en viss poäng. Standarden är att det gäller när en spelare har 42 poäng eller mer. Antingen kan man ha ett högre poäng, till exempelvis 46, eller så slopar man inte det.

Antal byten. Standarden är att man kör med två byten, men man kan också köra med en eller tre byten. Är man många spelare kan det till exempel vara ett sätt att undvika att korten tar slut.

Nollning vid fyrtal. Får man fyrtal kan man välja att antingen få åtta poäng eller nollställa övriga spelare poäng. Vissa väljer att inte kunna nollställa eller att välja en spelare som nollställs. Det sistnämnda brukar hets upp stämningen.

Poäng vid samma hand. Om flera spelar har samma hand, till exempel en kåk, kan man bestämma att antingen den med högsta kort får poäng eller att det istället inte delas ut några poäng alls. Spelar man med barn kan man också välja att ge poäng till alla, för att göra spelet lite snällare.

Öppet kort byte. Om man som spelare väljer att byta ut ett kort kan man välja om man vill visa det eller inte. Om man kör med öppet kort kan alla spelare få se kortet och spelaren kan sedan välja att antingen ta det eller ta nästa dolda kort.

Minuspoäng. Om man inte vill ha en begränsning på hur många gånger man får säga “Chicago” kan man tillåta minuspoäng.

De vanligaste frågorna om Chicago

Det är svårt att redogöra för alla typer av situationer som kan uppstå under ett parti Chicago. Men här är några frågor som kan komma upp rörande olika scenarier.

Får man säga Chicago flera gånger? Det raka svaret på denna fråga är nej, inte vanligtvis, men det går om alla kommer överens om det.

Vem får poäng om båda har färg? Det beror på vilka regler man valt att spela efter. Antingen kör man att färgen spelar roll och att båda får poäng eller att ingen får poäng.

Får man göra flera byten? Javisst. Standarden är visserligen 2 byten man kan också spela med färre, det vill säga 1 byte eller fler, det vill säga 3 byten.

Måste man säga Chicago innan man vinner? Nej, inte enligt grundpremisserna, men det har blivit kutym att göra det varför reglerna nästan ändrats.

När får man säga Chicago? Först när man nått femton, 15, poäng får man lov att säga Chicago. Då riskerar man inte att förlora något. Man kan också köra på att man får säga det när man vill, men att man då riskerar minuspoäng.

Är vinstpoängen 52 eller är det 53? Den som får 52 poäng eller mer, först, vinner.

Får man krypa i Chicago? Att krypa i Chicago betyder att man lägger under, och ja, det är tillåtet. Så länge man följer färg som är på bordet kan man lägga under för att inte ta ett stick.

När kör man köpstopp – vad innebär det? Köpstopp innebär att spelaren inte får byta några kort längre. Vanligtvis gäller detta när man har 42 poäng eller mer. Det går också att göra det lättare att vinna genom att höja denna gräns.

Share this