Plump regler

Plump är ett så kallat stickspel som spelas med en vanlig kortlek. Det som särskiljer det från andra stickspel är att deltagarna på förhand ska gissa hur många stick man tar.  Det går att spela med endast två deltagare, men ofta rekommenderas det att man är mellan tre och fem spelare. Ju fler spelare man är ju längre tid tar det att spela. Men dessa regler kan också anpassas för att tiden ska gå fortare. Det går också att anpassa reglerna så att det passar en omgång där deltagarna är fler än fem.

Regler och förutsättningar för att spela plump

För att spela plump måste man ha ett protokoll, en penna och en kortlek med 52 kort. Kortleken är en vanlig klassisk spellek, det finns ingen särskild plump-kortlek.

Plump spelas i omgångar. Man börjar med en situation där varje deltagare har 10 kort i handen, eller färre om man är fler än fem personer. Sedan går man laget runt i tur och ordning.

Spelet går ut på att varje deltagare ska gissa hur många stick man kan ta efter att man fått sina kort tilldelade. Antalet stick varje spelare gissar skrivs ner i protokollet.  En viktig regel är att det totala antalet stick som gissas, inte får vara samma antal kort varje deltagare fått till sig: Om spelarna fått vars 10 kort utdelat, får inte den sammanlagda summan av stick vara 10. Det betyder att den som gissar sina stick sist, det vill säga givaren, kan bli tvungen att justera sin gissning för att antalet inte ska bli samma som antalet utdelade kort.

Ett stick vinner du som deltagare genom att lägga det högsta kortet av alla – under förutsättning att det är rätt färg. Om det till exempel ligger ett hjärter sju på bordet måste kortet du lägger vara av hjärter. Deltagaren som lagt det högsta kortet i färgen hjärter har då vunnit rundan – det vill säga “sticket”. Spelet fortsätter genom att samma person lägger ett nytt kort på bordet. Den som vinner hela spelet är den som i slutändan har flest poäng.

Så här spelar man plump

Med pennan, protokollet och de 52-korten på plats kan man börja spela plump. Först ska man också utse en protokollförare vars uppgift det är att skriva ner varje deltagares “stickgissningar” samt poäng. Givaren delar ut kort till var och en av deltagarna. Antalet kort som ska delas ut står i protokollet.

I första omgången delas 10 kort ut, under förutsättning att man inte är fler än fem spelare. När den första rundan är färdigspelad delas andra omgången med kort ut. Men nu får varje spelar endast nio kort. Efter rundan med nio kort är det dags för en runda med 8 kort, och så vidare. Det fortsätter så ner till att ett kort per spelare ska delas ut.

När man kommit ned till ett kort per spelare ska man, eller bör man, köra detta lika många gånger som man är antalet deltagare. Är man till exempel fyra deltagare i spelet, så spelar man fyra rundor med ett kort. Detta är en regel för att alla ska få chansen att vara först ut med att bjuda en gång.

Sedan vänder spelet och i nästkommande runda delas två kort ut. I den efterföljande rundan delas det ut tre kort och så vidare fram till alla har tio kort igen.

En omgång med stick

Den som valt flest stick får börjar att lägga ut ett valfritt kort. Om flera spelare valt samma antal är det den som sitter närmast dealer som börjar. Sedan spelar övriga deltagare: så länge man följer färgen kan man lägga det kort man vill.  Om man inte har färgen får man lägga valfritt kort.

Den som lägger det högsta kortet i färgen vinner sticket. Sedan lägger man kortet med baksidan upp, vid sin plats – för att underlätta räkningen. Den som vann sticket lägger sedan ut det första kortet i nästa stick.

När alla kort spelats ut kollar man igenom hur många stick varje spelare har tagit. De som klarar sig får 10 poäng plus de antal stick som de tagit i omgången, förutom om man valt att ta noll stick. 

Share this