Ring of Fire regler

Ring of Fire regler

Känner du till Ölspelet? Då har du ett hum om vad Ring of Fire är. Spelet har många regler, men är likväl enkelt och rättfram. Enklast går det att beskriva som ett klassiskt dryckesspel. Det anses vara både enkelt och roligt. Det brukar förekomma på fester för att få igång stämningen. Till skillnad från ölspelet kretsar Ring of Fire om ett glas i mitten på bordet. Glaset är fylld av en (häx-)blandning som förloraren måste dricka. Glaset kallas också för “dräparen”.

I korthet går det ut på att dra en kortlek som sedan får konsekvenser för en av personerna i ringen. Antingen personen själv, eller någon annan, beroende på vad kortet visar. Det finns olika varianter på hur spelet spelas.

Hur spelar man Ring of Fire?

Först ställer man ett tomt glas i mitten på bordet. Sedan ska alla deltagare hälla en del av sin drink i glaset. Det går också att ställa en öl i mitten av bordet, eller en shot.

Sedan lägger man ned alla korten i en ring runt drycken i mitten. Korten ska ligga överlappande och ganska tätt. Varje spelare tar sedan ett kort i taget. Beroende på vad kortet föreställer, betyder det olika saker. Om någon bryter cirkeln – det vill säga det blir en lucka så man ser bordet mellan korten, får personen drick upp innehållet i glaset.

Olika sätt att spela ring of fire

Om spelet har en ölburk i mitten går det att köra spelet med regeln att man ska stoppa in kort i öppnaren. När det blir så många kort i öppnaren att ölburken pyser till och öppnas måste personen med det avgörande kortet, så att säga, dricka upp ölen. I gengäld – om ringen bryts så man ser bordet får personen i fråga dricka upp sin egen öl.

Om spelet har ett glas på bordet kan korten, allteftersom de plockas upp, staplas ovanpå glaset. När kortstapeln rasar måste personen som lade det sista kortet dricka upp innehållet i glaset.

Spelets regler – de olika kortens betydelse

Det finns många olika regler och varianter till det här spelet. Det betyder i huvudsak att korten har olika betydelser beroende på vilka regler man kör med. Men vi vågar påstå att följande är grundreglerna.

Hjärter och ruter

Får man rött, det vill säga hjärter eller ruter, nummer 2–6 ska man dela ut klunkar. Det betyder att spelaren som drar kortet få ge ut så många klunkar som kortet visar till en annan spelare. Personen kan också dela upp klunkarna så att fler deltagare får dricka.

Spader och klöver

Får man svart, det vill säga spader eller klöver, nummer 2–6 ska man själva dricka så många klunkar som kortet visar.

Nummer sju

Nummer sju, 7, kallas också för toalettkortet. Den som drar detta kort får spara det för att sedan använda det för att gå på toaletten närsomhelst helst under spelet gång.

Nummer åtta

Den här regeln kallas för tumregeln. Kort med siffran åtta, 8, sparas också av spelaren som drar det och kan användas när som helst under spelets gång. Spelaren som får kortet ska, när hon eller han finner det passande, direkt placera sin tumme på bordskanten och hålla den där. Det gäller nu för de andra deltagarna att se detta. Det är nu upp till varje spelare att också sätta upp sin tumme, diskret. Till sist är det en spelare kvar som inte har sett att vad som är på gång. Detta är “sista spelaren” och som straff för sin “ouppmärksamhet” får han dricka tre straffklunkar.

Nummer nio

Den spelare som drar kort nummer nio, 9, bestämmer tema. Det betyder att hon eller han ska välja ett tema, till exempel Stjärnornas krig eller vatten eller vad som helst. Varje spelare ska sedan, laget runt, säga något på det temat. Om någon spelare i turordningen tvekar, eller inte kan, så får hon eller han dricka tre, 3, straffklunkar.

Om spelare som fått kort nummer nio bestämmer att temat är Stockholm, då kan spelare nummer två, 2, säga London, spelare nummer tre, 3, Berlin, och så vidare.

Nummer tio

Den spelare som drar kort nummer tio, 10, får bestämma en regel som ska gälla för resten av spelet. Det kan vara allt från hur man ska dricka till vad man får säga. Om någon spelare under det fortsatt spelets gång misslyckas med att följa regeln så får de dricka tre, 3, straffklunkar.

Knekt

Den som får en knekt säger ett ord och sedan ska spelarna i tur och ordning rimma på det. Klarar man inte att rimma eller säger ett ord som redan sagts så får man tre straffklunkar.

Dam

Om någon deltagare får en dam ska alla spelare skåla och dricka en klunk tillsammans.

Kung

Detta kort kan sparas av spelaren som får det och spelas ut när han eller hon känner för det. Spelaren ska du ställa sig upp och posera. De andra spelarna ska snabbt ställa sig upp och härma henne eller honom. Den som är sist “på det” måste dricka tre straffklunkar.

Ess

När någon drar detta kort ska alla spelare börja dricka samtidigt. När den som drog kortet slutar dricka får nästa spelare också göra det, och sedan nästa och så vidare, ända tills man gått varvet runt och alla slutat dricka.

Andra regler

Det går att byta ut en del regler, eller lägga till en regel. Till exempel kan man bestämma att alla killar dricker på ett kort och alla tjejer på ett annat, eller att varje spelar måste ha en dryckespolare som dricker med henne eller honom varje gång det är dags för det.

Share this