Yatzy regler

Yatzy uppstod på 1950-talet. Det är ett klassiskt spel med enkla regler. Det finns ingen övre gräns för hur många spelare som kan vara med. Du behöver fem tärningar, och ett spelprotokoll för att räkna fram bonus och hur många poäng varje spelare får i varje omgång. När man spelat 15 omgångar och protokollet är fullt så vinner den som har flest poäng.

Det finns ett huvudsakligt yatzy-spel och några undervarianter av det. Låt oss kika närmare på vilka regler som styr spelet.

Hur spelar man yatzy?

Först bestämmer man vem som ska få börja. Det gör man genom att alla deltagare får kasta tärning om det. Tärningen går medurs. Den spelare som har högst poäng efter att alla har kastat får lova att börja. Innan man börjar spela är det också viktigt att protokollet är förberett: skriv in alla deltagare och anteckna poängen.

En omgång yatzy – så funkar det

En spelare har rätt att slå tärningarna max tre gångar. Man börjar med att slå alla fem tärningar. Därefter får spelaren välja vilka tärningar den vill spara och vilka som den får slå med igen. Det går bra att stanna när man vill, det vill säga man måste inte slå tärningarna alla tre gånger.

När spelaren är klar med sina tärningskast – ska hon eller han välja var man vill protokollföra det och räkna samman summan av tärningarna som ingår i den raden som man valt att protokollföra det i. Poängsumman skrivs in i den tomma rutan. Det finns inget krav på att följa protokollets ordning. Om man inte kan sätta en summa på någon av raderna så får man stryka en ruta.

Exempel på omgång

Så här kan en omgång för en spelare se ut.

 1. I första kastet får spelaren 1, 3, 3, 4, 5. Spelaren sparar 3:orna och slår om resten.
 2. I andra kastet får spelaren 3, 4, 5. Spelaren har nu tre stycken 3:or och slår om resten.
 3. I tredje och sista kastet får spelaren 1, 3. Spelaren har nu 4 stycken 3:or.

Nu ska spelaren välja vad han ska sätta sina treor på. Han kan välja att antingen sätta det på “Treor” eller “Fyrtal”. Om han inte vill sätta det på något av dem kan hen även sätta det på Chans eller stryka något av fälten.

Bonus – hur många poäng behövs egentligen?

Den över halvan av spelets protokoll har en summa och bonus efter sig. För att få bonus måste man ha snittat över tre tärningar per ruta i den övre spelplanen. Bonusen är på 50 poäng. Summan man räknar samman ska alltså vara 63 poäng eller mer, men bonusen är oavsett summa alltid 50 poäng.

Bra tips för att få bonus i yatzy

För att öka sannolikheten att få bonus är det värt att slå höga tal, vilket är 4–6 med fler än 3 stycken tärningar, så att man kan slå färre lägre tal (1–3). Om du tillexempel har slagit 4 stycken fyror så ligger du plus 4 poäng, och behöver då bara en enda tvåa för att fortfarande få bonusen.

Regler och poäng i Yatzy

I Yatzy kan spelaren får flera olika poäng. Här är en fullständig sammanfattning på hur du räknar poäng i poängprotokollet.

 • 1–6: I de första sex raderna räknar man samman summan av de tärningar som har samma siffra som raden i protokollet. Har du tre stycken fyror när omgången är slut så får du 12 poäng. Det vill säga 3 gånger 4.
 • Ett par: Ett par betyder att du har två tärningar som visar samma. Denna summa skriver du in i protokollet. Ett par är vanligast i de nordiska länderna och ingår inte alltid i utländska yatzy spel eller protokoll.
 • Två par: Två par betyder att du har två stycken par av olika siffror på tärningarna. Till exempel 2 stycken treor och två stycken fyror ger det 14 poäng. Det vill säga 3 plus 3 plus 4 plus 4. Även konceptet två par är vanligast i Norden och ingår inte alltid i utländska yatzy spel eller protokoll.
 • Tretal: Tretal betyder att du fått tre stycken tärningar av samma sort. Du räknar ihop vad poängen är för de tre tärningarna. Om du till exempel får tre stycken 5:or så får du 15 poäng (5+5+5).
 • Fyrtal: Fyrtal betyder att du fått fyra stycken tärningar av samma sort. Du räknar ihop vad poängen är för de fyra tärningarna. Om du till exempel får fyra stycken femmor, så får du tjugo poäng. Det vill säga 5+5+5+5+5.
 • Liten stege: Här får du tärningarna i stegring. Det vill säga om du får siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 så ger det dig summan av alla tärningarna, vilket motsvarar 15 poäng.
 • Stor stege. Här får du också tärningarna i stegring. Fast nu med siffrorna 2, 3, 4, 5, 6. Det ger summan av alla tärningar, vilket motsvarar 20 poäng.
 • Kåk: För att få en kåk måste spelaren få tre tärningar med samma siffra och två tärningar med samma siffra. Till exempel: 2, 2, 2, 4, 4. Då har spelaren ett tretal och ett par som tillsammans blir en kåk värd 14 poäng. Det vill säga 2+2+2+4+4.
 • Chans: En chans kan vara vad som helst. Det finns inga krav på vad som ska ingå, utan summan av alla tärningar blir vad du skriver in. Chans används därför främst när man inte haft turen att få något annat eller att man inte vill sätta det på något annat för att det är för dåligt.
 • Yatzy: Om alla fem tärningar visar samma siffra har du lyckats med yatzy. Det är med andra ord spelets jackpot. En yatzy är alltid värd 50 poäng oavsett vilka siffror man fått den med. Det vill säga om du får fem stycken ettor eller fem stycken sexor – spelar ingen roll för yatzy är yatzy och ger 50 poäng. Spelets höjdpunkt är när någon får yatzy.

Protokoll och spelplan för Yatzy

Idag följer det vanligtvis med ett protokoll när man köper ett yatzy-spel. Men medans tärningarna håller för all evighet tar pennan och protokollet slut eller tappas bort. Det går idag att ladda hem protokoll från nätet. Till exempel i Excel-format där formlerna redan är satta och därför kan protokollet själv räkna ut vem som vinner och får bonus. Det går också att skriva ut ett sådant Excel-baserat protokoll om så önskas. Värdet av ett sällskapsspel som yatzy kan för många vara möjligheten att vara från kopplad från en skärm och mer närvarande i rummet där spelet pågår.

Stryka poäng – vad säger reglerna om detta?

Om man i slutet av sin omgång inte kan sätta sina tärningar på något får man lov att “stryka”. Man får också lov att “stryka” om man inte känner att poängen man får i en omgång är värda att protokollföras, eller räknas med. Kanske eftersom man märker att det i så fall innebär att man skulle missa bonusen. Att stryka betyder att man stryker en ruta och att den rutan sedermera inte går att använda. Stryker man till exempel liten stege så får man 0 poäng där och kan inte använda det senare.

Hur räknar man poäng och utser vinnaren?

När spelet är slut och man räknat ihop varje spelares poäng, ska man sammanställa det i rutan längst ned i protokollet. Den spelare med flest poäng vinner. När man räknar lägger man ihop alla rader och så räknar man såklart med bonusen i det. Man räknar inte med summan för den över delen om protokollet inte har med en sådan ruta.

Olika varianter på Yatzy

Det har genom åren tillkommit olika varianter eller variationer på spelet Yatzy. Den som vill kan alltid komma på nya varianter med egna regler.

Maxi Yatzy är en vidareutveckling av det ordinarie spelet åt det mer komplexa hållet. Här går det ut på att vara mer strategisk och taktisk. Istället för fem tärningar som använder man sex stycken träningar. Man kan också spara slag mellan varje omgång. I varje omgång kan man välja att stanna i en omgång och spara en eller två slag, beroende på när man vill stanna, till nästa omgång.

Reglerna i Maxi Yatzys poängräkning ser ut så här:

 • Yatzy räknas som 100 poäng.
 • För att få bonus behövs 84 poäng.
 • Bonusen är 100 poäng istället för 50 poäng.
 • Utöver de vanliga poängrutorna har man också Tre par, Femtal, Full stege, Hus och Torn.
 • Tre par innebär att man har 3 olika par.
 • Femtal innebär att man har 5 tärningar med samma siffra.
 • Full stege innebär att man har en av varje siffra på alla tärningarna.
 • Hus betyder att man har två tretal, till exempel 2, 2, 2, och 5, 5, 5.
 • Torn betyder att man har fyra stycken av samma och ett par av något annat. Till exempel 3, 3, 3, 3 och 4, 4.

I varianten Yatzy med tvång så måste man spela enligt protokollets ordning och kan inte välja var man ska lägga sina respektive kast/poäng. Och i varianten Halvtvång får man välja om man ska köra övre eller nedre delen i kronologisk ordning först.

Share this