Gin Rummy regler

Gin Rummy regler

Gin Rummy är en variant av rummy och är ett kortspel för två spelare som spelas med en vanlig kortlek bestående av 52 kort. För att vinna över sin motståndare krävs det att man får en så bra hand som möjligt. Lite skicklighet krävs, men det är fortfarande ett spel baserat på tur.

Regler för Gin Rummy

Målet med Gin Rummy är att samla på sig en bättre hand än sin motspelare. För att göra detta krävs det att de flesta, eller alla kort, kan kombineras till tretal eller fyrtal i samma färg, eller en stege, det vill säga en sekvens kort som går i följd och färg.

De regler som gäller för Gin Rummy är att ess räknas som det lägsta poänget, alltså ett poäng, varav de klädda korten är värda tio poäng vardera. Spelas de klädda korten i en stege så gäller dock ordningen knekt, dam och kung som vanligt. Resterande kort är värda sitt nominella värde, det vill säga att tvåan är värd två poäng, trean värd tre poäng och så vidare.

Om man lyckats få alla kort på sin hand i en och samma sekvens så har man fått vad man kallar för “Gin”. Första spelaren som först får ihop 100 poäng är den som vinner.

Gin Rummy: Så spelar ni

Spelet börjar med att tio spelkort från en blandad kortlek om 52 kort delas ut till respektive spelare. De återstående korten placeras sedan i en hög mitt på bordet. Högens alla kort har framsidan nedåtvänd så att de ej är synliga för spelaren.

Vid spelets start vänds det översta kortet i högen i mitten med framsidan uppåt och läggs vid sidan av korthögen. Den spelare som inte delade ut korten får börja omgången. Spelaren kan välja att ta det uppåtvända kortet och lägga det på sin hand om hen tror att det gynnar handen.

Om spelaren inte vill ha detta kort så får den andra spelaren (givaren) chansen att ta kortet. Om inte givaren heller vill ha kortet så är det åter igen den andra spelarens tur.

Nu kan spelaren välja att plocka upp ett kort från högen med de nedåtvända korten. Varje gång en spelare drar upp ett kort från högen måste denna lägga ned ett kort på handen till högen med uppåtvända kort.

Nu är det givarens tur som får välja mellan att ta kortet som lagts ned eller ta ett nytt från högen.

Spelet fortsätter på så sätt tills högen med kort är slut eller att en spelare “knackar”. Om en spelare knackar säger regler för Gin Rummy att omgången är slut och då lägger spelaren ned ett kort med baksidan upp på den öppna högen.

Knacka och avsluta spelet

En spelare får lov att knacka om denne inte har fler kort på handen. Det vill säga att hen antingen samlat på sig triss, fyrtal eller en stege. De övriga korten på handen som inte ingår i en sekvens får vara värda totalt 10. Korten som inte är en del av en sekvens klassas som skrot, varav den spelare med minst skrot och alltså minst poäng vinner omgången.

Den som knackar kan få ytterligare 25 bonuspoäng om hen dessutom fått Gin. Om spelaren som inte knackat har mindre skrot än den som knackar får denne istället en bonuspoäng på 20!

Vinnaren blir som sagt den som först får ihop 100 poäng efter ett visst antal omgångar Gin Rummy.

Share this