Skitgubbe regler

Så blir man en bättre pokerspelare 

Skitgubbe är ett populärt kortspel anpassat 2–4 spelare. Det enda som krävs är en helt vanlig kortlek och några personer att spela med. Målet med Skitgubbe är att först bli av med sina kort, varav den som sist står kvar med kort på handen blir “skitgubben”.

Regler för Skitgubbe
Spelet börjar med att tre kort delas ut till varje spelare med framsidan nedåt i en vågrät rad. Korten placeras framför respektive spelare. Ytterligare tre kort delas därefter ut och dessa vänds istället med framsidan uppåt så att de är synliga för alla. Dessa kort placeras ovanpå de nedåtvända korten och blir de som sist används under spelets gång.

När varje spelare har sex kort framför sig, tre nedåtvända och tre uppåtvända, får alla spelare ytterligare tre kort på handen som endast dem enligt regler får se. De tre korten på handen får spelaren välja om hen vill behålla som de är eller byta med de tre uppåtvända korten sig.

Skitgubbe: så spelar ni

När alla spelare blivit tilldelade sex kort framför sig och tre kort på handen placeras resterande kort i en hög på bordet med framsidan nedåt. Det översta kortet läggs sedan uppåtvänd på mitten av bordet. Om kortet till exempel är en trea så kan spelaren som börjar placera ett kort med samma värde eller över på trean. I Skitgubbe måste man alltid lägga ett kort av samma valör eller högre på det senaste uppåtvända kortet i mittenhögen för att få spela.

Spelet fortsätter i medurs och varje gång en spelare lägger ett kort på mittenhögen måste hen plocka upp ett kort. Alla spelare ska ha tre kort i handen till dess att mittenhögen är utspelad. Kan man inte placera ett kort på mittenhögen när det är ens tur måste man plocka upp ett straffkort.

När alla korten i spelhögen på bordet är förbrukade spelar man ut sina kort. När korten på ens hand är slut spelar man med de uppåtvända korten framför sig och när dessa är slut kan man spela med de nedåtvända.

Skitgubbe: så värderas korten

I de regler som gäller för Skitgubbe har korten de värde som motsvarar dess valör och färgen spelar ingen roll. Det finns dock två speciella kort, tvåor och tior. Lägger man en tvåa kan man därefter lägga vilket annat kort som helst ovanpå den. Det vill säga att man sänker föregående kort, vilket är fördelaktigt om man inte har ett högre kort än det som lagts. Lägger man en tia vänds hela lägghögen bort och man börjar på en ny hög. Ess värderas som det högsta kortet i Skitgubbe.

Share this