UNO regler

UNO regler

UNO är ett klassiskt regelspel där det gäller att hålla tungan rätt i mun. Detta säger vi för att det är ett av de spel där reglerna kan debatteras i det oändliga. Trots detta är reglerna väldigt enkla och kan spelas av barn från cirka sju års ålder.

Inte desto mindre finns det en del olika varianter på spelet eller så kallade ”hemmaregler”. Därför är det viktigt att man går igenom reglerna innan man börjar spela så att alla är överens. I den här artikeln beskriver vi en variant, och vi vågar tro att vi utgår från det som närmast kan liknas vid spelets officiella regler. Vi noterar också i artikeln om och när det finns andra varianter på respektive regel.

UNO i korthet

 • Antal spelare: 2–10 spelare
 • Åldersgräns: från cirka sju år
 • Vad man behöver: En UNO-kortlek.
 • Hur man vinner: Bli av med alla dina kort först

Så här spelar man UNO – reglerna

Du börjar med att blanda kortleken ordentligt och dela ut sju, 7, kort till varje spelare. De övriga korten läggs i en hög med baksidan uppåt. Allteftersom speldeltagarna plockar det översta kortet från högen läggs det sedan i en egen hög vid sidan av. Men bara om det går. Om det inte går måste spelaren behålla sitt (översta) kort. I den växande korthögen lägger spelarna också de kort som de kan göra sig av med.

Färg, symbol eller valör

Spelet börjar med att personen till vänster om den som delade ut kortet gör en handling. Eftersom spelet går ut på att lägga ifrån sig alla sin kort, så försöker spelaren se om hon eller han kan lägga ifrån sig ett kort. Går inte det måste hon plocka upp ett kort från kort stapeln i mitten.

Hur lägger man ifrån sig korten? Först noterar den, vars tur det är, vilket kort som ligger med magen uppåt, så att säga: vilken valör, färg eller symbol har kortet. Sedan tittar hon eller han på sin egen hand och ser om det går att lägga ifrån sig en eller flera kort. Det går om man har ett kort i samma färg, samma siffra eller symbol eller om man har ett så kallat special kort. Om det ligger en grön trea, 3:a, kan man lägga ett annat grönt kort, en trea i en annan färg eller ett special kort. Specialkortet kan vara antingen i samma färg eller ett svart kort.

Att ta upp kort

Om det inte går att lägga något kort måst man ta upp ett kort från högen. Det finns olika varianter på hur detta ska gå till, men enligt speltillverkaren behöver man bara ta upp ett, 1, kort. Många spelare med regeln att man måste fortsätta ta upp kort tills man kan lägga ett kort, maximalt tre kort dock. Denna regel avviker dock från de officiella reglerna. Kan man inte lägga kortet man tagit upp får man behålla det och spelet går vidare till näste man eller kvinna på tur.

Nästa spelares tur

Nästa spelare på tur ska sedan fortsätta spelet genom att försöka lägga sina kort på högen. Det kan hon eller han göra om hon har rätt färg nummer eller ett specialkort. Om det ligger ett “vanligt” kort fortsätter spelet i enlighet med grundreglerna, men om spelaren dessförinnan lagt ett specialkort gäller andra regler. Mer om det längre ned.

Säg “UNO” när ett kort är kvar

För att vinna måste man bli av med alla sina kort. Men det gäller att vara alert när man börjar närma sig mållinjen. När du lägger ditt näst sista kort måste man säga eller ropa “UNO” innan, nästa spelare gör sitt drag. Om man glömmer bort detta måste man ta upp två straffkort från kortleken och stå över sin tur nästa gång. Detta är dock inte ett krav, åtminstone inte enligt speltillverkarna själva. Mer information om detta längre ned.

Att avsluta och lägga sista kortet

När spelaren bara har ett kort kvar och lyckas lägga det i högen så har hon eller han vunnit. Notera dock att det sista kortet måste vara ett nummerkort. Det går inte att “gå ut” på ett specialkort.

UNO kortleken

Att spela UNO är att använda en särskild kortlek. Denna kortlek består av 108 kort, varav 76 är kort i olika färg och nummer. 32 är specialkort.

I varje färg finns det kort mellan 0 och 9 samt 3 typer av specialkort som är kopplat till färgen. Kort med 0 finns bara i en uppsättning. Det betyder att nollan bara finns en i varje färg. De andra korten finns i dubbel uppsättning – det vill säga två av varje färg. Totalt finns det därför:

 • 4 stycken 0:or (en i varje färg).
 • 8 stycken 1-9:or (två i varje färg).
 • 32 stycken vändkors, stoppkort och dra-2-kort. Två i varje färg, och åtta totalt av varje typ.
 • 8 stycken svarta specialkort. Fyra färgkort och fyra färg-och-dra-fyra-kort.

En del av specialkorten är kopplade till en färg, medan de med svart bakgrundsfärg är fria att använda.

Specialkorten i UNO

Utöver de vanliga korten med nummer och färg finns det ett antal kort som har unika egenskaper. Dessa kort kallas “specialkort” eller “fuskkort” och kan användas på olika sätt.

 • Stopp: Detta kort stoppar nästa spelare från att lägga. Det betyder att nästa spelare måste avstå och turen går över till näste man eller kvinna på tur. Om man lägger flera stoppkort samtidigt så hoppar man över lika många spelare som antalet stoppkort man lagt ned.
 • Vänd: Istället för att gå i klockans riktning vänder tur-gången och går i motsatt riktning. Så istället för nästa spelare så är det spelaren åt motsatt håll som ska lägga när detta kort läggs. Vändkortet kan spelas ut när som helst så läng det matchar färg eller symbol.
 • Dra 2: När detta kort läggs får nästa spelare ta upp två kort och stå över sin tur.
 • Färg: detta kort gör det möjligt för spelaren att byta färg på högen till en annan (valfri) färg. Man kan välja samma som redan ligger, om man inte väljer att ha andra regler. Kortet kan spelas när som helst, även om man har den liggande färgen på hand.
 • Färg och dra fyra: Det här kortet gör det möjligt för spelaren att välja färg och nästa spelare får ta upp fyra kort. Detta kort får bara spelas ut om maneten kan lägga något annat kort.

Hur räknar man poäng i UNO?

De flesta, vågar vi påstå, räknar inte poäng i UNO. Men det går – även om grunden för att vinna en omgång är att lägga sista kortet – man också räkna poäng över flera omgångar. Den spelare som först blir av med sina kort får då poäng baserat på vad de övriga spelarna har på hand.

Vanliga kort är då värda samma poäng som siffran de har. Stopp-, vänd-, och dra-kort är värda 20 poäng. Färgkorten är värda 50 poäng, vilket gäller för både “färg och “färg & dra 4”. Den spelare som först når 500 poäng vinner spelet.

Fyra vanliga frågor om reglerna i UNO

Måste man säga UNO? Den oskrivna regeln säger att när man har ett kort kvar på handen måste man säga “UNO”. Uno betyder ett på spanska. Glömmer man bort att säga “Uno” måst man ta upp två straffkort från kortleken samt stå över sin tur.

Notera att en del också säger att man måste säga “Uno out” när man lägger det allra sista kortet. Men de officiella reglerna stipulerar inte detta.

Får man gå ut med special/fuskkort? Nej, är det vanliga svaret. Det finns dock varianter med regler där man går ut med vilket kort som helst.

Får man lägga flera kort samtidigt? Det finns olika regler för detta. Vanligen får man bara lägga ett kort åt gången. Det går dock att spela enligt en variant där man får lägga flera kort på varandra, om det är exat samma. Det gäller även för specialkort.

Share this